arvsõna

arvsõna, numeraal, keeleteaduses asjade ja nähtuste hulka (neli) või järjekorda (neljas) väljendav käändsõna.

VE, 2006