arvutlus

arvutlus, kalkulatsioon, kindla metoodika kohaselt sooritatavate tehete jada, millega tehakse kindlaks valmistatavate toodete omahind, müügile võetud kaupade jaehind, veotariifid, mingi hoone ehitamise kulud jms. Hinnaarvutluse lähteandmeteks on tootmis- või soetamiskulud, maksud, palgad jms. Arvutlustulemus sõltub nii lähedalteandmetest kui ka arvutlusviisist.

VE, 2006