ASAP

ASAP, A.S.A.P (ingl as soon as possible ’nii kiiresti kui võimalik’), elektroonilises kirjavahetuses kasutatav lühend.

VE, 2006