asendustalunik

asendustalunik, loomakasvatusega tegeleva talu­pidaja asendaja tema haiguse, puhkepäevade või puhkuse ajal. Loomakasvatusega tegeleval ettevõt­jal, kes ei tööta töölepingu alusel ja kellele ei laiene Töö- ja puhkeaja seadus ning Puhkuseseadus, ei ole võimalust puhata ega võtta haiguspäevi, mistõttu ta on tööturul diskrimineeritud olukorras. Asendustalunik peab asendama talunikku tema igapäevatöös ning võtma vastu otsuseid, mis tagavad tootmise ja majapida­mise kahjudeta toimimise. Eestis on üleriigilise asendustalunike süsteemi loomiseks Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhtimisel läbi viidud projekt „Talupidajate asendusteenistuse välja­töötamine ja rakendamine 2005–2008”. Asendustalunikke koolitab Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, asendustalunikeks soovijal peab olema põllumajandusharidus või põllumajanduses praktiline töökogemus. 2007 hakati Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel võimaldama neile põllumajandustootjatele, kellel ei ole rohkem kui 4 töötajat, kelle netokäive ei ületa 3 miljonit krooni (on vähem kui 194 000 €) ning kes peab vähemalt 5 loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi, toetatavat põllumajandustootja asenda­mise teenust.

EME 1, 2008 (O. Põder)