assembler

assembler, assamblerkeelt masinakoodi transleeriv programm. Assamblerkeel on madalatasemeline (masinakoodile lähedane) programmeerimiskeel.

VE, 2006