assigneerimine

assigneerimine, rahasummade teatavaks otstarbeks kasutada lubamine; maksekäsu andmine.

VE, 2006