astromeetria

astromeetria, astronoomia haru, mille ülesanne on määrata looduslike ja tehislike taevakehade suunakoordinaate, kirjeldada Maa pöörlemist, täpsustada astronoomilist inertsiaalkoordinaadistikku ja arendada astronoomiakonstantide süsteemi.

VE, 2006