astronoomiaobservatoorium

astronoomiaobservatoorium, tähetorn, teleskoopide ja muude vaatlusriistadega varustatud uurimisasutus, kus sooritatakse astronoomilisi vaatlusi ja töödeldakse vaatlustulemusi.

VE, 2006