asulakoht

asulakoht, arheoloogias muistse asula ase, peamisi muistiseliike. Asulad olid kas lahtised (avaasulad) või kindlustatud (linnusasulad).

VE, 2006