atlas

atlas, kaardistik, albumi või mapina avaldatud geograafiliste kaartide süstemaatiline kogu; ka jooniste, skeemide või piltide kogu (nt täheatlas, pilveatlas, anatoomiaatlas, botaanikaatlas, histoloogiaatlas). Anatoomias kandelüli, roomajate, lindude ja imetajate (ka inimese) esimene kaelalüli.

VE, 2006