atonaalsus

atonaalsus, muusikas helistikutus ehk tonaalsusetus, kõigi helide võrdväärsus.

VE, 2006