Audentese Ülikool

Rahvusvaheline Ülikool Audentes (International University Audentes, IUA), erakõrgkool. 1997 moodustati Fontese Koolituse AS-i ja Fontese Erakooli alusel (mõlemad asutati 1995) AS Audentes ning selle allasutusena Audentese Kõrgem Ärikool (filiaal Tartus). 2002 moodustati Audentese Kõrgema Ärikooli ja Mainori Majandusinstituudi põhjal Audentes Mainor Ülikool, aastast 2003 Audentese Ülikool. Samal aastal liitus temaga eraülikool Veritas ja Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis ning kool hakkas kandma nime International University Concordia Audentes, 2006. aastast Rahvusvaheline Ülikool Audentes. Ülikoolis oli neli  teaduskonda: õigus-, infotehnoloogia-, sotsiaal- ja humanitaarteaduskond ning ärikool. Õppetöö toimus eesti, inglise ja vene keeles, üliõpilasi oli üle 2000 (30 riigist). 2006. aastal asutati College of International University Audentes, mis võimaldas omandada rakenduskõrgharidust liikumise ja spordi erialal. 1. juulist 2008 on Rahvusvaheline Ülikool Audentes Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna struktuuriüksus. 2002–05 oli rektor Peeter Kross, aastast 2005 Peeter Müürsepp.

EE 12, 2003; muudetud 2011