audiitor

audiitor, 1. sõjakohtus juriidilist ala korraldanud ametiisik. – 2. vannutatud (välis)revident; omanike (aktsionäride) palgatud eriti asjatundlik ja kogenud väliskontrolör, kes tutvub põhjalikult ettevõtte (aktsiaseltsi) tegevusega (audit) ja esitab selle kohta omanikele (aktsionäride üldkoosolekule) aruande, mis sisaldab ka hinnangu ettevõtte majandusliku seisundi kohta.

VE, 2006