Ausmees, Uno

Uno Ausmees (27. I 1930 Vankse küla, Juuru vald – 4. I 2008 Tartu), põllumajandustehnikateadlane ja sporditegelane, tehnikakandidaat (1966, Leningrad); taluniku poeg. Lõpetas 1954 metsatööstuse tehnoloogia insenerina Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Olnud 1954–92 Eesti Põllumajandusülikooli õppejõud (aastast 1970 dotsent, 1963–77 autode ja traktorite kateedri juhataja, 1968–80 põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna prodekaan, 1987–92 sõiduõpetuse labori ühiskondlik juhataja, aastast 2007 emeriitdotsent), aastast 1994 Eesti Merehariduskeskuse õppejõud ja 2000–04 Eesti Mereakadeemia Merekooli Tartu osakonna juhataja. Õpetanud autode ja traktorite ehitust ja korraldanud autode sõiduõpetust, lugenud laeva tehnilise termodünaamika ja diiselmootorite ehituse ning laeva peaenergeetikaseadmete kursust. Juhendanud Moskvas Traktorite Teadusliku Uurimise Instituudis traktorite töökindluse uuringuid. Uurimusi traktorite töökindluse ja hooldamise kohta. Juhendanud 1978–90 Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva EPA põllumalevat.

Olnud 1964–79 Eesti NSV Kergejõustikuföderatsiooni esimees, Kergejõustikuföderatsiooni kauaseimaid eestvedajaid.

Eesti NSV teeneline sporditegelane (1975).

Organisatsiooniline kuuluvus

  • 1961–64 ja 1979–84 Eesti NSV Kergejõustikuföderatsiooni aseesimees
  • 1964–79 Eesti NSV Kergejõustikuföderatsiooni esimees
  • Eesti Spordiajaloo Seltsi auliige

Kirjandus

  • T. Sõõro. Uno Ausmees – 70. – Agraarteadus 2000, 1
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000
  • Eesti spordi biograafiline leksikon. Tallinn, 2011

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011