autentimine

autentimine, informaatikas isiku või mingi toimingu väidetava identsuse automaatne kontroll. Võimaldab reguleerida infovara kasutamist, tuvastada elektronsõnumi saatjat ja vältida sõnumi saatmise või saamise salgamist. Tõend võib olla esemeline (nt lukklüliti võti, magnet-, kiip- või laserkaart, raadiožetoon, infrapunamärk), teadmuslik (kontonumber, parool, koodluku kood), biomeetriline (sõrmejälg, silma vikerkesta muster, kõnehääl, allkirja kirjutus) või nende kombinatsioon.

VE, 2006