autism

autism, endassesulgumus, sagedamini lapseeas ilmnev psüühikahälve, mis avaldub võimetuses luua sotsiaalseid kontakte.

VE, 2006