avanss

avanss, ettemakse, mingi summa osa, mis makstakse välja enne, kui on asutud sooritama selle väljateenimiseks vajalikke toiminguid.

VE, 2006