avatud ülikool

avatud ülikool, institutsioon või programm(id), mis võimaldab omandada kõrgharidust paindlikult, igapäevatööd katkestamata ning ilma formaalset ülikooli vastuvõtmist läbimata. Mõiste tuli kasutusele 1969, kui asutati Briti Avatud Ülikool.

VE, 2006