aviiso

aviiso, täitmisteade, teade raha ülekandmise, tehingu sooritamise või tellimuse või kohustuse täitmise kohta.

MerLe, 1996; VE, 2006