avuaarid

avuaarid, iga laadi maksevahendid, sh sularaha, tšekid, vekslid, akreditiivid jms, millega nende omanik saab õiendada oma rahalisi kohustusi.

VE, 2006