baas

baas, tugipunkt, tugiala, lähedalteala, alus.

Arhitektuuris jalam; samba, piilari või pilastri alumine, profileeritud osa.

Geodeesias maastikul väga täpselt mõõdetud joon, mille põhjal arvutatakse teiste lõikude pikkust (nt triangulatsioonis).

Sõjanduses mereväebaas, sõjaväebaas.

VE, 2006