bakk

bakk, merenduses p a k k, laeva vööris paiknev tekiehitis, mis kaitseb laeva vastulaine eest ja suurendab tormikindlust.

VE, 2006