Barbarossa plaan

Barbarossa plaan, Saksamaa NSV Liidu vastase välksõja kava, mille järgi kavatseti 8–10 nädalaga jõuda AstrahaniArhangelski joonele.

VE, 2006