beat generation

beat generation [bi:t dženəreišən], biitnikud, rühm materialistlikele eluväärtustele 1950.–60. aastail (sihitult) alternatiivi otsinud USA luuletajaid ja proosakirjanikke (William Seward Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac).

VE, 2006