biomass

biomass, elusaine hulk elupaiga pinna- või mahuühiku kohta.

VE, 2006