biotoop

biotoop, elupaik, ühetaoliste elutingimustega ala, mida asustab biotsönoos.

VE, 2006