Bonhoeffer, Dietrich

Dietrich Bonhoeffer [bo:nhöfer] (4. Il 1906 – 9. IV 1945), saksa protestantlik teoloog.

Oli aastast 1930 Berliini ülikooli õppejõud. 1936 vallandati natsionaalsotsialismivastase tegevuse pärast. Aastast 1938 oli seotud luure ja vastuluureteenistuse (Abwehr'i) juhtidega, Il maailmasõja ajal oli Hitleri-vastase opositsiooni usaldusisik, kes pidas sidet lääneliitlastega. 1941 keelati tal avalik tegevus, 1943 ta vangistati. Bonhoeffer hukati vangilaagris.

Bonhoefferi Kristuse järel käimise ja kiriku käsitus (nn Die Bekennende Kirche) nõudis, et aktiivses totalitaarse riigikorra vastases tegutsemises tunnistataks usku.

EE 13, 1999