džaul

džaul, tähis J, töö-, energia- ja soojushulgaühik SI-süsteemis.

VE, 2006