dastaan

dastaan (< pärs), populaarne Idamaade kirjanduse ja rahvaluule žanr, tavaliselt muinas­jutu, legendi või muistendi värss- või proosatöötlus. Turgi rahvaste dastaanis vahelduvad proosa- ja värssosad, rahvalaulik (ašuug, bahšii) esi­tab värssosad lauldes (dutarri, dombra või muu rahvapilli saatel).

EE 2, 1987