deluuvium

deluuvium, deluviaalsetted, setted, mis vihma- ja sulamisvesi on uhtunud kõrgendike jalamile ja oruveerude alumisse ossa.

VE, 2006