deuteerium

deuteerium, 2H või D, raske vesinik, vesiniku stabiilne isotoop, sulamistemperatuur –254,5 ºC. Kasutatakse aeglustina, plahvatava ainena (vesinikupommis) ja termotuumkütusena.

VE, 2006