Dewey, John

John Dewey [dju:i] (1859–1952), USA filosoof ja pedagoogikateadlane. Lõi pragmatismi uuendusliku suuna instrumentalismi, arendas isiksusekeskset õpetamisteooriat („Demokraatia ja haridus, Inimloomus ja käitumine”).

VE, 2006