diferentsiaalpsühholoogia

diferentsiaalpsühholoogia, psühholoogia haru, mis uurib inimeste psüühilisi erinevusi. Diferentsiaalpsühholoogia meetodeid kasutatakse kutsenõustamisel, personalivalikul, indiviidi võimete diagnoosimisel jm.

VE, 2006