digitaaltelevisioon

digitaaltelevisioon võimaldab saata ühelt kanalilt korraga mitut (kuni 16) programmi või selle versiooni ning antenni ja televiisori vahele paigutatava digitaalmuunduri abil neid valikuliselt vastu võtta. Tagasisidekanali (telefoniliini, arvutivõrgu) kaudu saab valida näiteks spordiülekannete eri võtteversioone (sõltuvalt kaamera asetustest) või filmile erinevas keeles subtiitreid ja teha nn videolaenutust, s.o tellida filme oma valiku järgi. Niisugust digitaaltelevisiooni nimetatakse ka interaktiivseks televisiooniks. Tasulises televisioonis (Pay-TV-s) toimub arveldamine digitaalmuunduris abonentkiipkaardiga.

VE, 2006