diislikütus

diislikütus, diiselmootoreis kasutatav vedelkütus, mille keemispiirid on umbes 180–360 ºC.

VE, 2006