Eesti Arst

Ajakirja Eesti Arst peatoimetajad
1922–28 Siegfried Talvik
1929–44 Albert Valdes
1958–65 Anton Nordberg
1965–99 Oku Tamm
2000–10 Väino Sinisalu
2010– Andres Soosaar

Eesti Arst, teaduslik meditsiiniajakiri, Eesti Arstide Liidu väljaanne. 1989–99 andis ajakirja välja Perioodika AS, 2000. aastast Eesti Arsti OÜ ja 2008. aastast annab OÜ Celsius Healthcare. Ilmub aastast 1922: aastani 1940 iga kuu, 1941–44 ebaregulaarselt, 1945–46 kandis nime Nõukogude Eesti Arst, 1954–88 Nõukogude Eesti Tervishoid (1954–57 aastas 1–2 numbrit arstliku kogumikuna, 1958–88 6 numbrit aastas). Nimi taastati 1989, aastani 1999 ilmus aastas 6 numbrit, 2000 hakkas ilmuma iga kuu; 2011. aastal on trükiarv 3500.

EE 12, 2003; muudetud 2011