Eesti Entsüklopeedia kasutusjuhend

Eesti Entsüklopeedia teabevaramu (edaspidi EE teabevaramu) on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnadeks. Iga märksõna kohta võib olla kas üks või mitu artiklit (näiteks põhiartikkel ja sama märksõna artikkel „Eesti nõukogude entsüklopeedias”), iga artikkel on leitav märksõna juures olevale lipikule klikkides (näiteks Üldentsüklopeedia (põhiartikkel) ja ENE). Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi. Lisaks sisulistele artiklitele sisaldab teabeportaal ka navigeerimist lihtsustavaid kategoorialehti ja viiteartikleid (juhivad mitmetähendusliku märksõna eri tähendusi kajastavate artiklite juurde). Iga artikli lõpus on märgitud, millisest väljaandest artikkel pärineb, raamatu ilmumise aasta ja artikli autor (v.a „Väike entsüklopeedia” ja „Eesti entsüklopeedia”).

Kui artikkel on toimetamisel, siis kuvatakse vastav teade, võimalusel pakutakse alternatiivina sama märksõna artiklit „Eesti nõukogude entsüklopeediast”.

Loe täiendavalt artiklit Eesti entsüklopeediad.

EE teabevaramus kasutatud andmed

Eesti statistilised andmed EE teabevaramus on võetud Statistikaameti andmebaasist. Rahvastikuandmed on esitatud 2011. aasta rahvaloenduse alusel, pikemates artiklites on ära toodud ka muud rahvastikustatistika andmed.

Kuidas teavet otsida?

EE teabevaramus on võimalik otsida märksõnu, kategoorialehti ja täisteksti otsinguna üksikut sõna või lauset. Diakriitikuid sisaldavad märksõnad on leitavad ka lihtsustatud kirjapildi järgi.

Täisteksti otsing

Täisteksti otsinguks tuleb otsitav sõna või sõnad kirjutada otsinguribale ja vajutada OTSI või klahvi Enter. Seejärel kuvatakse nimekiri leitud vastetest koos konteksti selgitava lausega. Esimesena kuvatakse nimekirjas artiklid, kus otsitav sõna esineb märksõnana. Kategoorialehti täisteksti otsingus ei kuvata.

Märksõna ja kategoorialehe otsing

Märksõna ja kategoorialehe leidmiseks tuleb see kirjutada otsinguribale (kategooria kirjutada ilma laiendita!), kuid mitte vajutada klahvi Enter. Seejärel kuvatakse rippmenüüs nimekiri leitud märksõnadest ja kategoorialehtedest, viimased on laiendiga kategooria (näiteks Eesti maakonnad (kategooria)), millele klikkides avaneb kategoorialeht. Kõige üldisemad kategooriad on kättesaadavad avalehel (Ajalugu, Kultuur ja sport, Loodus, Majandus, Teadus ja tehnika ning Ühiskond ja poliitika) ning jagunevad mitme tasandi alamkategooriateks. Eraldi on avalehel välja toodud isikuartiklid, mis jagunevad riikide ja seejärel erialade kaupa.

Avalehel on otsingu lihtsustamiseks kuvatud valdkondlikud teabeportaalid (Eesti värav, Eesti teatrileksikon, Mereleksikon, Mulgimaa) ja illustratsioonide värav (Galeriid).

Kategoorialehel on iga kategooria järel sulgudes kaks arvu: esimene näitab selle kategooria alamkategooriaid, teine selle kategooriaga (kuid mitte alamkategooriatega) seotud artiklite arvu.

Faksiimile väljaanded

EE teabevaramu sisaldab faksiimile vormis „Eesti nõukogude entsüklopeedia” ja „ENEKE-se” terviktekste, nende lugemiseks tuleb klikkida otsinguriba kõrval oleval logol ENE. Väljaandeid on võimalik lugeda köidete kaupa, valides rippmenüüst soovitud köite. Samuti on võimalik otsida märksõnu. Faksiimileväljaannetest on märksõnad reeglina leitavad nende tolleaegsel, raamatus avaldatud kujul. Isikuid otsides tuleb kirjutada ainult perekonnanimi.

Osa märksõnu on leitavad nende praegu kasutatava nimekuju järgi. Näiteks artikli „Harju rajoon” leiate, kui kirjutate otsinguribale „Harju maakond” ning vajutades seejärel lipikule ENE on võimalik lugeda Harju rajooni käsitlevat artiklit „Eesti nõukogude entsüklopeedias”.

Õigustest

Eesti Entsüklopeedias avaldatud tekstid ja illustratsioonid on mõeldud vabaks kasutamiseks ainult mitteärilistel eesmärkidel. Fotode ja kaartide kasutusõigused võivad olla piiratud. Teose kasutamiseks palume pöörduda teose juures nimetatud autori ja/või autoriõiguste omaniku poole. Kuigi on püütud leida kõiki autoriõiguste omanikke, on MTÜ Entsüklopeedia tänulik, kui ühendust võtavad need, kes on jäänud märkimata. Meie teabevaramus avaldatu kasutamisel palume Eesti Entsüklopeediale kui allikale viidata.

Artiklite allikate märkimisel kasutatud lühendid

 • A ja O – „A ja O” taskuteatmikud
 • EABL – Eesti aianduse biograafiline leksikon
 • EE – Eesti entsüklopeedia
 • EKABL – Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon
 • EKBL – Eesti kooli biograafiline leksikon
 • EMBL – Eesti muusika biograafiline leksikon
 • EME – Eesti maaelu entsüklopeedia
 • ENE – Eesti nõukogude entsüklopeedia
 • ESBL – Eesti spordi biograafiline leksikon
 • ETBL – Eesti teatri biograafiline leksikon
 • ETeadBL – Eesti teaduse biograafiline leksikon
 • MerLe – Mereleksikon
 • RKL – Rahvakultuuri leksikon
 • VE – Väike entsüklopeedia