Eesti Lastekirjanduse Keskus

Eesti Lastekirjanduse Keskus, keskne teaduslik eriala- ja infoasutus, mis kogub, säilitab ja vahendab eestikeelset lastekirjandust, maailma lastekirjanduse paremikku, teatmeteoseid ja muud sellist. Teeb teadus- ja arendustööd lastekirjanduse, laste lugemise uurimise ja raamatukoguteeninduse alal, nõustab lapsi teenindavaid raamatukogusid, koostab andmebaase ja vahendab teavet lastekirjanduse uurijatele, korraldab erialast täiendusõpet, seminare, konverentse, loomekonkursse ja näitusi ning annab välja lastekirjandusalaseid trükiseid.

Aastast 1995 ilmub almanahh „Nukits”, aastast 1992 annab Eesti Lastekirjanduse Keskus välja Nukitsa auhinda (Eesti kirjanikule ja illustraatorile, keda lapsed on eelistanud), aastast 2001 Muhvi auhinda (parimate ajakirjanduses avaldatud lastekirjandusalaste publikatsioonide eest) ning 2004. aastast aasta rosina auhinda (antakse aasta kõige omanäolisemale või üllatavamale Eesti lasteraamatule). Fondi suurus on ligikaudu 54 000 teavikut, lugejaid 2000 (2011).

Aastast 2003 Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (International Board of Books for Young People) liige.

Ajalugu

Eesti Lastekirjanduse Keskus on asutatud 1933 Tallinna Noorteraamatukoguna

  • 1948–51 oli Tallinna I Lasteraamatukogu
  • 1952–60 Tallinna Kesklinna Rajooni I Haruraamatukogu
  • 1961–75 Eesti NSV Riikliku Raamatukogu lastekirjanduse osakond
  • 1976–90 Eesti NSV Riiklik Laste- ja Noorteraamatukogu
  • 1990–97 Eesti Lasteraamatukogu
  • 1997–2007 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

EE 12, 2003; muudetud 2011