Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat

Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat, aperioodiline sari. Kandis 1854–1943 (kokku 49 köidet) mitmekeelseid pealkirju (ka tekstid olid läbisegi mitmes keeles). Ilmus algul vihikutena; sisaldas seltsi koosolekute protokolle (aastani 1922), aastaaruandeid, ekspeditsioonide kirjeldusi, teaduslike ettekannete kokkuvõtteid ja lühiartikleid, hiljem ka pikemaid teadustöid. Aastaraamatu lisana ilmus 1905–43 (kokku 22 numbrit) „Materjale Liivimaa järvede uurimiseks” ja „Andmed Eesti ala järvede uurimiseks”. 1955 hakati sarja välja andma eestikeelsena ja praeguse nimetuse all, 1994. aastani olid resümeed vene- ja saksakeelsed, siis asendus vene keel inglise keelega. 1976–95 (64.–76. köide, trükiarv 600–1000) olid aastaraamatud temaatilised. 2011. aastal ilmus 86. köide.

EE 12, 2003; muudetud 2011