Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituut

Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituut, 1937–40 tegutsenud kõrgema astme kodumajanduskool. Tema eelkäija oli 1935 Rosa Ploom-Reite Eranaiskutsekooli asemele asutatud Eesti Naisliidu Kutsekool, kus esmalt avati põhiklass (aastase õppeajaga kodumajanduse eriklass) ja 1936/37. õa ka sotsiaalhoolekande haru. 1937 lõpetas naiskutsekool tegevuse. Samal aastal avatud Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituut oli uut tüüpi sotsiaal-pedagoogilise suunitlusega ja 3-aastase õppeajaga kõrgema astme kutsekool, mille ülesanne oli koolitada naisi kodumajanduse erialadel. 1937 avati kodukasvatajate-väikelastehoidjate klass, 1938 sotsiaalkodumajanduse haru ning 1939 lasteaiakasvatajate klass. Õpilased said teoreetilisi teadmisi rakendada harjutuslasteaias.1939 valmis Hariduse tänav 8 ajakohane õppehoone (arhitekt Arthur Jürvetson). Instituudi juhataja oli Marie Reisik, õppejõududena töötasid tuntud pedagoogid Dagmar Jürgenson, Salme Masso, Hilda Ottenson, Edgar Oissar, Stella Ernesaks jpt. Kodumajanduse Instituut oli kaasaegne ning kõrgetasemeline õppeasutus, tema õigusjärglane on Tallinna Pedagoogiline Seminar.

EE 12, 2003; muudetud 2011