Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut

Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut (PTUI) tegutses 1959–91, asus Tallinnas, allus ENSV Haridusministeeriumile. Uuriti didaktikat, õppeainete metoodikaid, kasvatuse teooriat ja pedagoogilist psühholoogiat, koostati õppekirjandust. 1986. aastal oli PTUI-s 10 sektorit ning pedagoogilise psühholoogia ja kutsesuunitluse laboratoorium, töötajaid oli 70. Direktorid: 1959–65 Aleksander Valsiner, 1965–91 Osvald Nilson.

Kirjandus

  • Probleeme ja teemasid pedagoogilises uurimistöös. Tallinn, 1960
  • Kasvatustööst õppetunnis. [Artiklite kogumik.] Tallinn, 1968
  • Uuringute peasuunad pedagoogikainstituudis. [Koostanud K. Kaldma ja A. Telgmaa.] Tallinn, 1985

EE 12, 2003; muudetud 2011