Eesti poliitiline süsteem

Riigikogu hoone Toompeal

Eesti on parlamentaarne vabariik. Riigipea on president, kelle valib 5 aastaks 2/3 enamusega parlament (Riigikogu) või (mittepiisava toetuse korral) valimiskogu, mille moodustavad Riigikogu liikmed ja kohalike omavalitsuste esindajad. Sama isik võib ametis olla kaks järjestikust  ametiaega. Seadusandlik organ on 101-kohaline Riigikogu, mille liikmed valitakse proportsionaalsuse põhimõttel 4 aastaks. Valida võivad vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Valitsusjuht on peaminister, kelle kandidatuuri esitab Riigikogule kinnitamiseks president. Eestis on mitmeparteisüsteem. XII Riigikogus on esindatud erakonnad Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kohtusüsteem on kolmeastmeline. Kõrgeim kohus on Riigikohus, mille esimehe nimetab Riigikogu ametisse presidendi ettepanekul ja liikmed Riigikohtu esimehe ettepanekul. Kehtib 1992. aasta põhiseadus. Rahvusvahelise klassifi katsiooni alusel on Eesti vaba riik. Korruptsiooniindeksi järgi asub Eesti maailmas 24. kohal.

EE 15, 2007; muudetud 2011