Eestirootslaste Kultuuri Selts

Eestirootslaste Kultuuri Selts, lühendatult EKS, eestirootsi kultuuripärandi huviliste ühendus. Asutatud 27. II 1988 Haapsalus, lõpetas tegevuse 2012. EKS kogus, säilitas, uuris ja tutvustas eestirootslaste kultuuripärandit, toetas nende alade kultuurilist ja majanduslikku arengut ning rootsi keele õpetamist Eestis. Selts andis eesti ja rootsi keeles välja ajalehte Ronor (1988–96) ja kalendrit, korraldas kodukandipäevi, näitusi, konverentse, kontserte ja kursusi, asutas teadusraamatukogu ja arhiivi, Paslepa rahvaülikooli (1993, aastast 2001 kannab see nime Haapsalu rahvaülikool) ja Rannarootsi muuseumi. Koostööd tehti Rootsis ja Soomes tegutsevate eestirootslaste organisatsioonidega ning mitmesuguste muude Põhjamaade organisatsioonide ja ametkondadega. Esimehi: Ain Sarv, Ervin-Johan Sedman ja Mart Laidmets.

EE 12, 2003; muudetud 2013