Eichwald, Karl

Karl Eichwald [eih-] (20. II 1889 Rõngu vald –19. IV 1976 Rõngu), botaanik, bioloogiadoktor (1959), professor (1965); taluniku poeg. Astus 1922 Tartu Ülikooli vabakuulajaks (õpingud katkesid). Oli aastast 1930 Tartu Ülikooli botaanikainstituudis kogude hooldaja. Kaitstud kandidaadiväitekirja eest anti Eichwaldile kohe bioloogiadoktori kraad. Avaldanud alates 1924. aastast hulgaliselt uurimusi taimesüstemaatika, taimegeograafia (sh floristika) ja looduskaitse alalt. „Eesti NSV floora” (1959–84) põhiautoreid ja Eesti taimemäärajate (1943, 1948, 1959) koostajaid; osales taimestiku valdkonnas looduskaitse põhimõtete väljatöötamises (1953).

Oli Loodusuurijate Seltsi botaanikasektsiooni esimees, aastast 1960 seltsi auliige. Eesti NSV riiklik preemia 1985 (postuumselt).

Töid

  • Eesti taimed (eksikaatkogu) I–IV (1933)
  • Murakate alamperekond Cylactis Rafin (1959)
  • Eesti NSV floora I (1960), II (1956), III (1959), VI (1978), X (1966), VIII (1971)

Kirjandus

  • E. Kukk. Professor Karl Eichwald 100. – Edasi, 22. II, 1989
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (H. Trass)