eitus (filosoofia)

eitus, negatsioon, filosoofia kategooria, mis väljendab areneva objekti muutumist teiseks, selle ümberkujunemise dialektilisust.

VE, 2006