ekvivalents~

ekvivalents~, vastavus.

  • Loogikas loogikatehe AB. Vastab seosele „... parajasti siis, kui ...”. Loetakse tõeseks parajasti siis, kui laused A ja B on kas mõlemad tõesed või mõlemad väärad.

VE, 2006