eleegia

eleegia, nukratooniline lüüriline luuletus või muusikapala; Vana-Kreekas flöödi saatel esitatud kaebelaul.

VE, 2006