elektrijuht

elektrijuht, 1. elektrit hästi juhtiv (eritakistus alla 10–6 Ω·m) aine (nt metallid ja elektrolüüt). – 2. juhe, kaabel, latt vms toode, mida kasutatakse elektrienergia või elektrisignaalide edastamiseks.

VE, 2006