elektromagnetlaine

elektromagnetlaine, ruumis lainena leviv elektromagnetväli (nt raadiolained, infrapuna- ja ultraviolettkiirgus). Elektromagnetlaine levimise kiirus vaakumis c = 299 792,458 km/s (valguse kiirus).

VE, 2006