Elfriede Lenderi Lasteaiakasvatajate Eraseminar

Elfriede Lenderi Lasteaiakasvatajate Eraseminar, 1935–40 lasteaiakasvatajaid koolitanud õppeasutus. 1935 avati lasteaiakasvatajate aastase õppeajaga kursused ning harjutuslasteaed. Pärast õppekavade ümbertegemist andis Tallinna Linnakoolivalitsus Elfriede Lenderile 1937. aastal loa avada lasteaednike 2-aastase õppekursusega eraseminar. Seminari ülesanne oli ette valmistada kesk- või kutsekooliharidusega naissoost lasteaiakasvatajaid. Seminari kursuse kavas olid pedagoogilised, metoodilised ja oskusained, tööharjutused ning kasvatuspraktika (tugines Fröbeli ja Montessori pedagoogikale). Õppekava oli kaasaegne ja mitmekesine (lapsepsühholoogia, kasvatusõpetus, kasvatusteaduse ajalugu jms). Üldaineid õpetasid Elfriede Lenderi Eragümnaasiumi õpetajad. Seminari lõpetas 2 lendu, kokku 44 kutselist lasteaednikku.

EE 12, 2003